Tarievenlijst 2023

Verrichting   euro
Zitting Fysiotherapie     43
Zitting Oedeemtherapie     55
Zitting Bekkenfysiotherapie     55
Screening, intake en onderzoek     58
Intake en onderzoek na verwijzing     58
Toeslag voor aan huis behandeling     20
Verstrekte verband- en hulpmiddelenkostprijs

De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De tarieven die uw zorgverzekeraar vergoed kunnen afwijken van de hierboven vermelde tarieven.
Raadpleeg uw zorgverzekeraar over de dekking van uw polis en over de hoogte van de vergoedingstarieven.

Bekkenfysiotherapie, kinderbekkenfysiotherapie en oedeemfysiotherapie zijn erkende verbijzonderingen binnen de fysiotherapie en worden, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zijn wij genoodzaakt kosten (€43,00) in rekening te brengen. Deze niet geleverde zorg kan niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden gebracht, en zult u als patiënt zelf moeten betalen.

Indien u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekering en de zorg valt onder de vergoeding van de zorgverzekering, zullen de behandelkosten door de fysiotherapeut direct bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de dekking en bijbehorende vergoedingen van uw ziektenkostenverzekering voor fysiotherapie, (kinder)bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie.

Geleverde zorg welke niet onder de vergoeding van de zorgverzekering valt, zal bij u zelf in rekening worden gebracht. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om alles op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 203 19 00. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.