Vergoedingen

Vergoeding van uw behandeling

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en de bijbehorende specialisaties) voor de aandoeningen die niet op de chronische lijst staan uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop vormt de diagnose Stress Urine Incontinentie. Deze wordt negen keer uit de basisverzekering vergoed.
De zorgverzekeraars hebben veel verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Bij de meeste aanvullende pakketten is een dekking voor fysiotherapie opgenomen. Het is raadzaam om na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en specialisaties) is opgenomen in uw polis. Als u hierover vragen heeft, of twijfelt of u uw verzekering onze behandelingen zal vergoeden, kunt u met uw zorgverzekeraar contact opnemen. Mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk onze praktijk bellen. Wij helpen u graag om dit verder duidelijk te krijgen.
Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
Bij behandelingen uit de basisverzekering is sprake van een door de regering wettelijk vastgesteld verplicht eigen risico.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract gesloten en kunnen dus de nota’s direct bij uw verzekeringsmaatschappij indienen. Mogelijk is dit een enkele keer niet het geval. U krijgt dan van ons een nota, die u, na betaling, zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.
Ook als geen dekking heeft voor behandelingen fysiotherapie kunt u toch bij ons onder behandeling komen. Wij zullen u dan een nota sturen met een specificatie van de door ons verrichtte behandelingen. Onder het kopje tarieven kunt u onze tarievenlijst vinden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden kunt u hier vinden.

Afspraak afzeggen

Graag minimaal 24 uur van tevoren, dan hoeven wij deze gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Indien u niet 24 uur van tevoren uw afspraak afgemeld heeft, zijn wij helaas wettelijk verplicht u (en dus niet uw verzekering) een nota te sturen. Deze dient u zelf te betalen.