Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is het onderzoeken en behandelen van klachten in buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen en kinderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen staan in nauwe relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. Een klacht in het bekken kan daarom een klacht in de bekkenbodem tot gevolg hebben of omgekeerd. Om deze klachten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen is het van belang uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te borgen, kan er voor de bekken- fysiotherapie gebruik worden gemaakt van echo, bladderscan (blaasecho), EMG/myofeedback en flowmetrie om uw bekkenklachten optimaal in kaart te brengen en te behandelen. Al deze vormen van diagnostiek en behandeling zijn niet pijnlijk.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende drie-jarige opleiding heeft gevolgd en zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gebied van buik, bekken en lage rug. Tevens is zij bevoegd tot het gebruik van een aantal aanvullende onderzoek- en behandelmethoden. Hierop volgend is er tenslotte een opleiding voor de universitaire graad Master of Science Bekkenfysiotherapie.

Wanneer bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie kan zinvol zijn bij bekkenklachten, zoals:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
  • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
  • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
  • fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling;
  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd).

De eerste zitting bestaat uit een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van uw klacht(en). Hierbij krijgt u ook relevante informatie met betrekking tot oorzaak en gevolg van uw klacht(en). Indien dit van toepassing is wordt u gevraagd om de volgende keer een plas-/ontlastingsdagboekje (gedurende 24 uur) bij te houden. Dit brengt de klachten vaak helder in kaart. Op basis van de informatie uit het vraaggesprek, de gegevens van de eventuele verwijzer en het plas-/ontlastingsdagboekje wordt tijdens de eerstvolgende zitting een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Bekkenfysiotherapeutische behandeling

Bij het tweede bezoek wordt een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar buik-, bekken- en lage ruggebied. Het doel hiervan is om een helder beeld te krijgen van het bekken, de bekkenbanden en de bekkenbodem in relatie tot uw klacht(en).

De bekkenfysiotherapeut vertelt u gedurende het hele onderzoek wat zij gaat doen en wat zij constateert. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse onderzoekstechnieken. In onderling overleg wordt de voor u meest aangewezen methode gekozen.

Normaal gesproken is het onderzoek niet pijnlijk. Als u toch pijn voelt of het onderzoek te belastend vindt, dan kunt u dit aangeven en wordt het onderzoek direct gestopt. Aan de hand van uw specifieke klacht(en) en de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld en met u doorgenomen. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van de door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) opgestelde richtlijnen en wetenschappelijk bewezen methoden. In overleg met u wordt vervolgens de behandeling gestart.

De bekkenfysiotherapeut is opgeleid en bevoegd tot het toepassen van extra behandelmogelijkheden voor uw bekkenklacht(en). Indien dit tijdens de behandeling van uw klachten een meerwaarde geeft zal dit met u worden besproken. Voorbeelden van deze uitgebreidere mogelijkheden van behandelen zijn:  Specifieke oefentherapie, myofeedback, electrostimulatie (bijvoorbeeld SANS) en TENS. Deze methodes kunnen u bijvoorbeeld helpen bij weinig bewustzijn van de bekkenbodem, ernstig krachtverlies, een overactieve blaas, pijn, overactiviteit of onderactiviteit van de bekkenbodemspieren.