Afspraak maken

Momenteel bedraagt de wachttijd voor nieuwe patiënten ongeveer 18 weken, met uitzondering van algemene fysiotherapie in Colijnsplaat bij behandeling door Andrea.

Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt, dan kan dat uitsluitend per email via info@fysiofundus.nl onder vermelding van uw naam, zorgvraag en telefoonnummer.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

Nadat u heeft plaats genomen in de wachtkamer, wordt u door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut maakt de eerste behandeling een behandeldossier aan, hierin zullen enkele persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en verzekeringsgegevens genoteerd worden. Vervolgens zal de fysiotherapeut naar aanleiding van uw hulpvraag uw gezondheidsprobleem verder uitvragen in een gesprek. Op basis hiervan zal een fysiotherapeutisch onderzoek volgen om uw hulpvraag verder in kaart te brengen.
Meestal volgt er op dit gesprek een fysiotherapeutisch onderzoek. De intake en het onderzoek zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen. De intake voor een bekkenfysiotherapeutische hulpvraag kan, afhankelijk van de klachten, ongeveer 45 minuten duren. Vervolgens zal er naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek een behandelplan opgesteld worden.

Wilt u bij de eerste afspraak meenemen:

  • De (eventuele) verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden, volgende afspraak maken en administratie).

Eénmalig consult

In onze praktijk bestaat de gelegenheid tot een éénmalig consult om uw klachten te onderzoeken. Dit kan gebeuren op aanvraag van uw behandelend arts, maar u kunt ook op eigen initiatief zo’n consult aanvragen. Dit consult wordt meestal vergoed uit de aanvullende polis van uw ziektekostenverzekeraar.
Tijdens zo’n consult wordt er een onderzoek naar uw klachten gedaan, waarbij een uitgebreide fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld. Vervolgens maakt de fysiotherapeut een schriftelijke rapportage naar uw arts waarin eventueel een voorstel voor een behandelplan verwerkt zit.
Gezamenlijk wordt dit verslag besproken en aan de hand hiervan wordt besloten welk vervolgtraject voor u het meeste geschikt is. Wanneer blijkt dat in uw situatie fysiotherapie of een verbijzondering daarvan voor u het meest geschikt is, dan zullen wij in onze praktijk op korte termijn met uw behandelingen beginnen.

Afspraak afzeggen

Graag minimaal 24 uur van tevoren, dan hoeven wij deze gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Indien u niet 24 uur van tevoren uw afspraak afgemeld heeft, zijn wij helaas wettelijk verplicht u een nota te sturen. Deze dient u zelf te betalen en zal niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Wachtlijst

In principe werken wij zonder wachtlijst. Als u ons belt, streven wij ernaar om binnen een week een afspraak met u te maken.
Wij vinden dat u recht heeft op een goede, maar ook snelle behandeling. Mocht er door de verwijzend arts geoordeeld worden dat u met spoed behandeld moet worden, dan wordt er altijd met voorrang een afspraak gemaakt.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, zal waar mogelijk een collega waarnemen tijdens vakantie of ziekte. Wij vragen uw begrip wanneer dit het geval mocht zijn.