Huisregels

In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels.

  • Wilt u plaats nemen in de wachtkamer totdat u door uw fysiotherapeut wordt opgehaald? Bij dringende zaken vragen wij u eerst aan de deur te kloppen en te wachten totdat de fysiotherapeut naar u toe komt.
  • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn heel gezellig, maar niet in de praktijk.
  • Wilt u letten op uw eigendommen? Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in de praktijk.
  • Moet u een afspraak afzeggen? Graag minimaal 24 uur van tevoren, dan hoeven wij deze gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Indien u niet 24 uur van tevoren uw afspraak afgemeld heeft, zijn wij helaas wettelijk verplicht u een nota te sturen. Deze dient u zelf te betalen en zal niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.
Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

Privacy

Belangrijk voor u is dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw persoonlijke privacy en uw persoonsgegevens, dit is vastgelegd in een privacyreglement.

Persoonlijke privacy

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt binnen onze praktijk. Wij beschikken over afgesloten behandelruimten. De afspraak is dat men in de wachtkamer plaatsneemt en daar wacht totdat u door uw fysiotherapeut wordt opgehaald. Vanzelfsprekend wordt bij Fysio Fundus alle informatie, ook hetgeen via e-mails en e-consults binnenkomt, vertrouwelijk behandeld.

Privacy van persoonsgegevens

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Privacyreglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Hieronder is dit reglement weergegeven:

  • De fysiotherapeut werkzaam binnen de praktijk of een eventuele waarnemer die u behandeld heeft, heeft een geheimhoudingsplicht.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden zonder voorafgaande toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Klachten

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw fysiotherapeut of onze beroepsorganisatie:

KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929

Uw klacht zal worden behandeld volgens de richtlijnen van het KNGF. In de wachtruimte kunt u hier informatie over vinden.