Direct Toegankelijke Fysiotherapie

Wat is Direct toegankelijke fysiotherapie (DTF)?

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de behandelingen of onderzoeken van een fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het is niet verplicht. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.
Indien u besluit om direct, dus zonder tussenkomst van een arts, naar de fysiotherapeut te gaan, dan zal deze eerst een screening uitvoeren. In onderling overleg wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek dat ongeveer 15 minuten zal duren.
Voorafgaand aan het screeningsgesprek wordt u per mail een vragenlijst toegestuurd. U wordt verzocht dit formulier in z’n geheel in te vullen en mee te brengen op de screening.
Deze screening bestaat uit een vraaggesprek; uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek.
Na het screeningsgesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. U wordt dan tevens gevraagd of u toestemming geeft dat uw huisarts door ons geïnformeerd wordt over de uitslag van de screening.
Vaak vindt er op basis van de conclusies uit deze screening aansluitend een lichamelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek, functietesten en het maken van een behandelplan. Deze hele procedure (intake en onderzoek) neemt over het algemeen zo’n 45 minuten in beslag.
Indien uit de resultaten van de screening en het onderzoek blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is dan wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor behandeling gemaakt.
Deze kosten van de screening en onderzoek worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten à € 13,50 contant dienen te voldoen. De screening telt voor uw verzekeraar als een behandeling en telt mee op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
Voor sommige aandoeningen is echter wel een verwijzing noodzakelijk. Dit zijn de aandoeningen die op de door de overheid samengestelde “Chronische Lijst” staan en mogelijk een langer behandeltraject vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chronische aandoeningen zoals MS of de ziekte van Parkinson. Maar ook behandelingen na verschillende soorten operaties staan op deze lijst. Al u hier vragen over heeft, kunnen wij u hierover informeren.