Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen

De bekkenbodem is een groep van spieren onder in het bekken. De bekkenbodem heeft de volgende functies: openen en sluiten van de anus en de urinebuis en het ondersteunen van de buikorganen. Bekkenbodemspieren zijn bewust te gebruiken, ook door kinderen.
Veel kinderen zijn zich echter niet bewust van hun bekkenbodem of voelen hun bekkenbodem niet. Wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn of als ze niet op de juiste manier of op het goede moment aanspannen of ontspannen, kan er een stoornis in de bekkenbodemfunctie optreden. Dit kan problemen bij het plassen en ontlasten tot gevolg hebben.

Een stoornis in de bekkenbodemfunctie kan bij kinderen onder andere leiden tot:

  • obstipatie;
  • urine- en/of ontlastingsverlies;
  • bedplassen;
  • buikpijn;
  • verminderde eetlust.

In geval van bedplassen is het soms moeilijk één oorzaak aan te wijzen. Soms is er sprake van diverse factoren, soms is de oorzaak onduidelijk. Er is zelden sprake van een ernstige lichamelijke oorzaak. In de regel moet een kind van zes jaar of ouder ‘s nachts droog kunnen blijven. Plast iemand boven de zes jaar regelmatig ‘s nachts in bed, dan spreken we van bedplassen. In dit laatste geval is het verstandig naar de huisarts te gaan.

De klachten hebben zowel voor het kind als de ouders invloed op het dagelijks leven. Ook kan het kind of de ouder gevoelens van schaamte, onzekerheid of machteloosheid ervaren. Het zelfbeeld van het kind kan er negatief door worden beinvloed, zeker wanneer de omgeving negatief reageert op de plas- en/of poepproblemen. Daarnaast kunnen de klachten een negatieve invloed hebben op het sociale leven. Zo kan het zijn dat het kind zich afzondert van leeftijdgenootjes of dat het niet meer naar een sportclub of schoolreisje durft.

Fysiotherapie bij kinderen met bekkenbodemproblematiek

Het eerste bezoek aan een bekkenfysiotherapeut bestaat uit een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van de klacht(en) en om het kind de gelegenheid te geven te wennen aan de bekkenfysiotherapeut. Hierbij krijgen u en uw kind informatie over de bekkenbodem en de klachten. Ook wordt een plas- en/of poepdagboek meegegeven om een goed beeld te kunnen krijgen van de klacht(en).

De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en werkt samen met u en uw kind en in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts om zo goed mogelijk de klacht(en) te behandelen. Soms is het voor een optimale behandeling van uw kind nodig meerdere deskundigen in te schakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met de verwijzer. Indien gewenst kan de bekkenfysiotherapeut adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Aan de hand van de informatie uit het vraaggesprek, de gegevens van de eventuele verwijzer en het plas-/ontlastingsdagboekje wordt tijdens de eerstvolgende zitting een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De manier van onderzoeken wordt met u en het kind besproken. Op basis van de reslutaten van het onderzoek wordt een behandelplan voor uw kind opgesteld en met u besproken. Dit zal onder andere bestaan uit voorlichting en advies over o.a. toiletgedrag, oefeningen en het (weer) goed leren gebruiken van de bekkenbodem.

Indien noodzakelijk kan de bekkenfysiotherapeut bij kinderen eventueel gebruik maken van hulpmiddellen als myofeedback, maar zal hier uiterst terughoudend in zijn. Als dit voor de behandeling toch gewenst is wordt dit altijd eerst met u en uw kind alsmede de huisarts (en eventuele verwijzer) besproken.