Oedeemfysiotherapie

Wat is Lymfoedeem?

Lymfoedeem is een stapeling van eiwitrijk vocht in het weefsel. Oorzaak is onvoldoende transportcapaciteit van het lymfesysteem. Dit kan optreden na een operatie (bijvoorbeeld een oncologische operatie waarbij lymfeklieren zijn verwijderd), na bestraling, chemotherapie, medicatie en trauma. We spreken in al deze gevallen van secundair lymfoedeem.

Lymfoedeem kan ook aangeboren zijn en dan spreken we van primair lymfoedeem.

Kenmerken van lymfoedeem zijn:

 • spanningsgevoel in de huid;
 • omvangtoename van het lichaamsdeel;
 • minder goed gebruik kunnen maken van het getroffen lichaamsdeel
  (afname mobiliteit en krachtsverlies);
 • infectie.

Behandeling

De oedeemfysiotherapeut heeft diverse behandelmogelijkheden. Doel hierbij is om u, ondanks uw klachten, weer zo goed mogelijk te laten functioneren.

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het lymfoedeem kan de behandeling bestaan uit de volgende aspecten:

 • Voorlichting
  U krijgt informatie over huidverzorging, voeding, preventie, zelfhulp en opbouw van uw activiteiten (belasting-belastbaarheid).
 • Mamuele lymfedrainage
  Deze massagetechniek stimuleert de afvoer van lymfevocht. Op deze wijze kan het vocht via nog intacte lymfevaten afgevoerd worden naar de bloedsomloop. Met behulp van specifieke handgrepen kunnen de verhardingen in het weefsel soepeler worden gemaakt.
 • Compressietherapie
  Nadat de hoeveelheid lymfevocht na manuele lymfedrainage afgenomen is zal over het algemeen gezwachteld worden. Zodra de hoeveelheid lymfevocht stabiel is zal worden overgegaan tot het adviseren tot het aanmeten van een elastische kous om de huidige situatie te behouden.
 • Oefentherapie
  Uw oedeemfysiotherapeut is ook deskundig op het gebied van houding en beweging en kan voor u een individueel schema met oefeningen samenstellen die voor uw specifieke situatie het meest geschikt zijn. Door middel van deze oefeningen wordt de afvoer van het lymfevocht bevorderd. Een ander doel hierbij is om mobiliteit en spierkracht te verbeteren of te behouden, zodat de functie van het aangedane lichaamsdeel behouden blijft.

Het volledig verhelpen van het lymfoedeem is niet altijd mogelijk. In dit geval is de behandeling gericht op het verminderen van het lymfoedeem in het aangedane gebied.

Oedeemfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.