Tarieven

Tarievenlijst 2022

Verrichting    euro
Zitting Fysiotherapie      36
Zitting Oedeemtherapie      48
Zitting Bekkenfysiotherapie      48
Screening, intake en onderzoek      55
Intake en onderzoek na verwijzing      50
Toeslag voor aan huis behandeling      14
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs

De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De tarieven die uw zorgverzekeraar vergoed kunnen afwijken van de hierboven vermelde tarieven.
Raadpleeg uw zorgverzekeraar over de dekking van uw polis en over de hoogte van de vergoedingstarieven.

Bekkenfysiotherapie, kinderbekkenfysiotherapie en oedeemfysiotherapie zijn erkende verbijzonderingen binnen de fysiotherapie en worden, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.